PEVIZ spol. s r.o.

Slovenská súkromná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v strojárskej výrobe. História spoločnosti siaha až do roku 1948, predmet činnosti bol zameraný na poľnohospodárske stroje a ich opravy.

Významným obdobím v histórii spoločnosti bolo obdobie od roku 1967, v ktorom sa rozbehla výroba samozberacích traktorových návesov HORAL a NTVS 4-1. Od tej doby sa tento druh výroby v spoločnosti traduje.

Značná časť produkcie spoločnosti smeruje na export do štátov EU. Výrobky sú známe svojou spoľahlivosťou a vysokou technickou úrovňou.

Poľnohospodárska technika

Strojárska výroba

Montážna a strojárska výroba
PEVIZ spol. s r.o., Podjavorinskej 1614, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: peviz@peviz.sk, tel.: 032/7740144